ΧΥΤΑ Πάφου: Tερματίζει τη σύμβαση με Helector

0
29


Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου (Χ.Υ.Τ.Α.) Πάφου, σε συνεδρία του την…
περασμένη Τρίτη, αποφάσισε ομόφωνα να τερματίσει τις υπηρεσίες της εταιρείας Helector Cyprus Ltd με βάση τη Σύμβαση ημερομηνίας 31.03.2015 αναφορικά με την Παροχή Υπηρεσιών για τη λειτουργία και διαχείριση τεσσάρων Πράσινων Σημείων και ενός κινητού σημεία στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣ του ΧΥΤΑ, λόγω της εμπλοκής της εταιρείας Helector Cyprus Ltd και φυσικών προσώπων σχετιζόμενων με την εταιρεία αυτή στην ποινική υπόθεση υπ’ αριθμό 9357 του 2016 του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας και σε ποινικές κατηγορίες για δωροδοκία, δεκασμό τρίτων προσώπων και άλλα σοβαρά αδικήματα, αναφορικά την εκτέλεση συμβολαίων που συμβλήθηκε η εταιρεία ή σχετιζόμενα με αυτήν πρόσωπα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και με το Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου, στις οποίες υπήρξε παραδοχή και καταδίκη από κάποιους κατηγορούμενους, η εξακολούθηση της Σύμβασης δεν είναι ανεκτή από το ΧΥΤΑ Πάφου, που οφείλει να διασφαλίζει τη δημόσια εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

«Η εμπλοκή της εταιρείας Helector Cyprus Ltd στις προαναφερόμενες ποινικές κατηγορίες», τονίζεται, «συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τη Σύμβαση και σοβαρό λόγο τερματισμού της Σύμβασης, δικαιολογείται από τους όρους της Σύμβασης και είναι επιβεβλημένος από τις βασικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις».

Κατόπιν τούτου, με επιστολή που απέστειλε σήμερα, δια των νομικών συμβούλων του, ο οργανισμός τερμάτισε τη Σύμβαση και κάλεσε την εταιρεία εντός 30 ημερών, να παραδώσει στο ΧΥΤΑ Πάφου την κατοχή και διαχείριση όλων των σημείων καθώς και οποιαδήποτε άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία κατέχει για τους σκοπούς της Σύμβασης.

«Ο τερματισμός της Σύμβασης έγινε άνευ βλάβης των λοιπών δικαιωμάτων του ΧΥΤΑ Πάφου καθώς και του δικαιώματός του να ανακτήσει από την εταιρεία  Helector Cyprus Ltd τυχόν πληρωμές στις οποίες προέβη αχρεωστήτως ή που συνιστούν υπερπληρωμές ή αδικαιολόγητες πληρωμές ή που υπερβαίνουν το εύλογο ή συμφωνημένο κέρδος με βάση τη Σύμβαση», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
Πηγή[ΠΗΓΗ]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ